K500/K1000 PRO

山特K500/K1000 PRO (2014)是针对中国市场电力环境优化设计的自动稳压型UPS,通过优质MCU控制及可靠功率设计,有效的解决5种电力问题(市电断电、电压下陷、浪涌、欠压、过压),同时进一步提高了产品的适应性和可靠性,为用户设备以及UPS本身 提供万无一失的保障。

___________________________________________________

应用场景

  • PC、家用路由器、家用影音,娱乐系统等  

  • 办公电脑、POS 机等设备

  • ATM 柜员机、广告机等设备


上一篇:TG1000/500    下一篇:TG-BOX 600/850